"Hagyják el azt a mániájukat, hogy nevelni akarják az alsóbb rendű népeket, s mondjanak le a kötelező iskoláztatás misztikájáról! Ha az oroszok, ukránok, kirgizek iskolában tanulhatnának (ha csak írni olvasni is), az lenne a vége, hogy ellenünk fordulnának. A történelmi ismeretektől megvilágosodott agyvelőben politikai eszmék érlelődnének, ez pedig sohasem válna a mi javunkra. Helyesebb hangszórót felállítani minden faluban: ily módon kell a lakosságot némi híranyaggal ellátni, de főleg szórakoztatni. Mért lenne jó megadni nekik azt a lehetőséget, hogy ismereteket szerezzenek politikai, gazdasági téren? A rádió ne tartson előadásokat a meghódított népeknek történelmi múltjukról. Nem - zene, és még egyszer zene! A könnyűzene növeli a munkakedvet. Adjuk meg ezeknek az embereknek az alkalmat, hogy sokat táncolhassanak, és hálásak lesznek érte." Adolf Hitler (in: Enzo Collotti, A náci Németország, A Weimari Köztársaságtól a hitleri birodalom bukásáig, Gondolat, 1965, 245-246.)

Ma önként vetik alá az emberek magukat. A liberális kapitalizmus "szelíden" elérte azt, amit Hitler erőszakkal akart.