Az emberek nagy része már évezredek óta olyan rendszerben él, amelyben egy szűk elit kizsákmányolja és elnyomja. Az utóbbi évszázadokban kialakult a világkapitalizmus rendszere, amely annyiban is újdonságot jelent, hogy a technikai fejlődés miatt egyre kevesebb munkaerőre van szükség. Ez azt jelenti, hogy az emberiség nagy többségét egyszerűen nem lesz többé hasznos még kizsákmányolni sem, vagyis az emberek többségükben „feleslegessé” válnak a tőke számára.

A kapitalizmus elkerülhetetlenül arrafelé fejlődik, hogy egyre több és súlyosabb probléma lesz, pl. gazdasági válságok, létbizonytalanság, éghajlatváltozás stb. Ezek ellen a gazdagabb országok jobban tudnak védekezni, ezért a szegényebb országokban jelennek meg erősebben. Egyre több ország zuhan a sötét barbárság karjaiba – és egyre több kétségbeesett ember jelenik meg a határoknál, akiknek nincs más választásuk, mint a menekülés.

Az uralkodó osztály (milliárdos üzletemberek, bankárok, vezető politikusok) persze haszonélvezői ennek a rendszernek, így mindenáron fenn akarják tartani. A problémákra csak olyan válaszokat adnak, ami a rendszer lényegét nem változtatja meg. Még több háború, szögesdrót, még kevesebb szabadságjog, még több megszorítás fojtogatja az embereket. Egy olyan embertelen és totális rendszer felé haladunk, ahol a gyengéket eltapossák, vagy rabszolgaságban tartják, és mindenki teljes mértékben ki van szolgáltatva a hatalom csúcsán lévőknek. Persze mivel a kapitalizmus fenntarthatatlan, az egész feltartóztathatatlanul halad az összeomlás felé.

A megoldást ennek teljes ellentéte jelenti: a kapitalizmust fel kell váltania egy olyan rendszernek, ahol az emberek egy világméretű közösségben élnek, ahol mindenki felelős mindenki másért, és harmóniában él a természettel. A történelem úgy is felfogható, mint ezen két pólus harca. A kizsákmányoltak számos alkalommal létre akartak hozni egy ilyen, emberhez méltó rendszert, az elit pedig mindig, minden lehetséges eszközzel fellépett ez ellen. A legtöbb ember nincs tudatában annak, hogy ezen két út áll az emberiség előtt, ezért teljesen következetlenül ingadozik a kettő között. Akik inkább azt az utat támogatják, amelyben erősödik az elnyomás, azok persze naivan azt gondolják, hogy ők nem az elnyomottak között lesznek. A többség számára a problémák egymástól függetlennek, véletlenszerűnek tűnnek (ez főleg a liberálisokra igaz), vagy pedig egy gonosz háttérhatalom tevékenységének következményei (ez inkább a jobbosokra jellemző).

Az uralkodó osztály egyik fő fegyvere azok megosztása, akik ellene fordulhatnak. Ha gyűlölöd a melegeket, a romákat, a zsidókat, a szlovákokat, akkor nem tudsz összefogni velük a rendszer ellen. Amíg azzal foglalkozol, hogy ők milyenek, addig sem a valódi kizsákmányolók ellen küzdesz.

A bevándorlók elleni hangulatkeltés is ebbe a sorba illeszkedik. Mindazok, akik a bevándorlók ellen vannak, beleestek az uralkodó osztály csapdájába: hasznos idióták, akiket felhasználnak azért, hogy megtartsák a hatalmukat. A módszer nem új: a vezetők úgy állítják be magukat, mint akik megvédik az embereket a külföldi katonák vagy épp a terroristák jelentette veszélytől és ezzel elérik, hogy támogassák a háborúikat és az elnyomó intézkedéseiket.


Mindez nem mond ellent annak, hogy sok politikus sincs tisztában az emberiség előtt álló két úttal és aktuális politikai érdekből hergelnek a bevándorlók ellen (pl. Orbán) vagy épp állnak ki mellettük (pl. az Együtt nevű pártocska).

A gondjaikat nem a bevándorlók és a menekültek okozták maguknak, hanem az embertelen rendszer. Többen mégis a barbárság olyan szintjére jutottak , hogy azokat a nőket, férfiakat és gyerekeket hibáztatják, akik egy jobb élet reményében vállalják az úttal járó kockázatokat. Őket, az ő túlélési vágyukat tartják problémának, nem az egész rendszert, amely minket is gyötör. Úgy gondolják, hogy bizonyos emberek kevesebbet érdemelnek csak azért, mert véletlenül más országba születtek. Ez a gondolkodásmód szintén az elitet támogatja. A kirekesztés csak ellenségessé teszi és rosszabb esetben az iszlámista terrorizmus karmaiba löki a bevándorlókat, miközben velük is össze kellene fogni a rendszer megdöntésére.